Magyar Olimpiai
és Sportmúzeum

Humorzsák

„Ideális programm a budai lövész-ünnepélyhez” (1871)

„Ideális programm a budai lövész-ünnepélyhez”

(1871)

 

(In: Dr. Mező Ferenc: Képek a magyar sport múltjából

/1817 – 1892/ = Budapest, 1926)

 

 

 

            A Budapesti Polgári Lövészegyesület, Csonka-Magyarország legrégibb sportegyesülete. Alapításának éve bizonytalan, a legrégibb adat szerint már 1696-ban működésben van az egylet. Lövöldéje a mai Szegényház-utcában volt, A Sánc- és Száraz-utca között levő, a régi Szent János-kórház kiegészítő részét tevő telken.

            A lövölde élete mindig hű tükre volt a város jó- vagy balsorsának. Ha nehéz idők jártak a város fölött, elhallgattak a puskák, ha kiderült, ismét vígan ropogtak.

            A szabadságharcot követő gyászos éveket az egylet is nagyon megsínylette. Helyiségét bezárták, értékes fegyvereit, melyekhez oly sok drága emlék fűződött, elkobozták. Az 1860. évi októberi diploma  egy szebb jövő felvirradtát sejteté. Valóban 1861 májusában „örömdurranások” közepette újra megnyílhatott a lövölde. Ideje volt, mert a tagok száma időközben tízre olvadt le.

            Ezidőtájt még úgy tudták, hogy az egylet 1766-ban alakult, mégpedig Mária Terézia királynőnk jóvoltából, a tőle adományozott telken.  1866-ban meg is akarják ünnepelni az egylet fönnállásának százados évfordulóját, de a közben kitört háború megakadályozza a terv megvalósítását.

            A „százados ünnepély”-t csak 1871 augusztusában rendezték meg. A hét napig tartott ünnepélyen hazánknak majdnem minden lövészegylete képviseltette magát, de külföldről is szép számmal jöttek vendégek. Augusztus 17-én volt az ismerkedési estély az akkori Frohner sörházban (a Lánchídfőnél). A következő napon, Ferenc József királyunk születésnapján, fényes istentisztelet volt a Mátyás-templomban, amelyen a lövészek valamennyien megjelentek. Délután kezdődött a versenylövészet s hat napon át szakadatlanul tartott. Az összes lövések száma 27,390 volt!

            Az ünnepségek során – Érchegyi Ferenc főlövészmester buzgólkodására – megalakították az országos lövészszövetséget is. A derék alapítókat az a gondolat vezette, hogy a szövetség „hazánk védszervezetének egyik támpontja, a honszeretetnek gyúpontja leend és ezreket megtanítand ifjaink közül arra, hogy méltók legyenek elődeikhez, a magyar birodalom fennmaradásáért küzdendő nagy harcban…” Az alakulás óta félszázad sem telt el és a „nagy küzdelem” – fájdalom! – máris időszerű…

            A jubiláris ünnepségekről a napisajtó bőven megemlékezett, de talált azok kapcsán ártatlan tréfálkozásra való anyagot a Borsszem Jankó  is és az ünnepségeknek ilykép harangozott be:

Első nap.

Reggel. Corporativ  Kandl-weisz  aprított kiflivel és székhez támasztott pustával.
Délelőtt. Lövöldözés puskával és puska nélkül célba, cél mellé, cél fölé és cél alá.
Délben. Corporativ tót ebéd (table d’hôte)  lőpor helyett lőborral (champagnival)  és lőborra valóval. 
Corporativ siesta , célhortyogással, a zene tust játszik (persze puskatust).
Este. Corporativ vacsora (nem első, de hál’istennek nem is utolsó) refrain : „da lexti nider!  Mire corporativ lefekvés.

 Második nap.

            Az első nap de capo , azonban a következő változatokkal:

9 órakor: Jubileumi jubilatio ; megületik a budai lövész-egylet 500 éves jubileuma, miután nem tudhatjuk, hogy 500 év múlva fogunk-e még élni s így akkor résztvehetünk-e az akkori 500 éves jubileumban?
10 órakor:  Elkezdődik a díszlövész-verseny különböző céltáblák előtt (centrummal ) és anélkül, töltött és töltetlen káposzt… azazhogy puskával.
Első díj: Aranyfogpiszkáló a hozzátartozó mesterséges fogakkal.
Második díj: 2 pár guttapercha  kalucsni a budai sár ellen, ezüstfonállal kivarrva és aranyfonállal bevarrva.
Harmadik díj: Dísz-bodzafapuska, Chassepot -rendszerű, visz 3 lépésnyire, hasonlít a Danaidák hordójához  annyiban, hogy nem lehet megtölteni.
Negyedik díj: Hátultöltő tajtékpipa, gyorstüzelésre akkomodálva , egy perc alatt nyolcat szippant; mond vasárnapot, hétfőt, keddet, szerdát, pénteket és szombatot, csak csütörtököt nem.
Délben: Nagyszerű fáklyásmenet, kiindulási pont a Norma-fa , a menet útja: svábhegy, négy hering utca, három gyöngytyúk utca, hét kalaposlegény utca, harmadfél cserépedénytér, tizenegy balha utca, szóval Budaváros legelőkelőbb részei. Miután délben úgyis világos van, a fáklyák meg nem gyújtatnak; a menetnek vége szakad, mihelyt a fáklyák egészen elégtek.
2 órakor: Nagy díszebéd a Vérmező közepén, improvisálatlan  sátor alatt, következő étlap szerint:

MENU

Houche de goulache à la Seguedinne.
Suprême de malac â la Malacoff, sauce Tchigane.
Entrecôtes de becassine (béke színe?) à l’Óbudoise.
Majális de liba à la Copaive.
Salonne papriquée, rôtie â la broche… et aux bracelets.
Fricassée de fricandeau d’Afrique, monté au pif-paf-pouf.
Blancmanger à la Englisch-Pflaster
Cervelles de veau d’or.
Coucou-rousse pattogaté.
Chargarèpe, calarabie et coposte.
Vin lasse-pierre (Steinbruch).
Champagne infernal (de Hölle).
Dessert: Les magues de cheresnié et de baraxé.
Stenguel de ribiselle.

4 órakor: Folytatása a díszlövésversenynek. Mesterlövések puska nélkül. Célágyúzás revolverrel. Revolverlövöldözés hatcsöves… kukoricával. Céllövészet esernyővel és dákóval.
5 órakor: Ünnepélyes díszholdfogyatkozás, nappal és hold nélkül, egyúttal Stuwer-féle  tűzijáték… a bécsi práterben, május elsején, 1872-ben.
6 órakor: Kirándulás a Margitsziget hegyei közé, melyek bengáli tűzzel világíttatnak meg.
7 órakor: Ünnepélyes dísz-naplemente a budai lövészegylet 500 éves fennállásának örömére és tiszteletére. A fellegek piros tűzzel világíttatnak meg.
8 órakor: Buda-Pest összes harangjai megkondulnak, corporatív estharanghallgatás obligát szürkület kíséretében.
9 órakor: Ünnepélyes nagyszerű dísz-takarodó egy réztrombitás által, a nájgebáj  előtt.
11 órakor: A díjak ünnepélyes kiosztása, csillagfény mellett, különös tekintettel az éjjeli órára.
12 órakor: Corporativ végkorty és véghorty.

Harmadik nap

Reggel 8 órakor: Az előttevaló estéről tárgyhalmaz miatt elmaradt színházi díszelőadás a budai arénában. Adatik: „Egy Nimród baklövése.”
10 órakor: Ünnepélyes díszfürdés a dísz-Dunában, dísz-megkóstolása a budai uszodának. Azután dísz-törülközés dísz-lepedőkkel.
Délben: Dísz-ebéd disz-nópecsenyével.
Délután: Dísz-lövöldözés disz-tanciára .
Este: Corporativ dísz-elutazás a budai dísz-indóházból.”Vissza a cikkekhez
További tartalmak

A hurka-, kolbász-szezon örömére
A mélyen tisztelt kerékpáros urak figyelmébe.
Tovább


Az 1936. évi Olimpikonok vacsorája
A berlini olimpiáról hazatért sportolók menüje
Tovább


Byciclizés vagy korcsolyázás?
A Kerékpár-sport c. újság humoros mellékletéből
Tovább