Magyar Olimpiai
és Sportmúzeum

Tanulmányok

Szemere Miklós, a lövészet prófétája

2014. 06. 10.  
2014. június 5-7. között rendezték a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. A következő előadás-kivonat és dia a fent nevezett konferenciára készült.


ABSZTRAKT
 
Szemere Miklós, a lövészet prófétája
 
Szerző: Varga-Cserjési Zsófia
Intézmény, város: Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Budapest
E-mail: zsofia.cserjesi@gmail.com
 
 
Bevezetés
Szemere Miklós neve nem idegen a magyar társadalomnak, ám leginkább politikusként ismerik. Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy Szemere Miklós (1856-1919), országgyűlési képviselő milyen szerepet töltött be a magyar sport történetében, különös tekintettel a sportlövészetre és a cselgáncsra. Kiemelten az előbbi sportág szempontjából vizsgáltam alakját. Előadásomban részletesen bemutatom, hogyan támogatta a hazai lövészélet kifejlődését, milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy minél többen értsenek e honvédelmi szempontból sem elhanyagolható sporthoz.
 
Anyag és módszerek
Vizsgálódásom során különböző források segítségét használtam fel. Megvizsgáltam a levéltári anyagokat (lövész egyesületi iratok), a korabeli sajtót, a különböző lövészversenyek kiírásait, az ezekről készült beszámolókat. Külön figyelmet fordítottam Szemere Miklós országgyűlési beszédeire, amelyekben több alkalommal érintette a sportlövészet témáját. Továbbá nélkülözhetetlen forrással szolgált kutatásom során a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény.
 
Eredmények
Kutatásom során kiderült, hogy Szemere Miklós nagy hangsúlyt fektetett az ifjúság honvédelmi szempontú nevelésére, lövésztanfolyamokat tartott, illetve szorgalmazta, hogy minden 10 év feletti fiú sajátítsa el a lövészet tudományát. Utóbbit a katonai előképzés részeként képzelte el. Szemere a leventemozgalom első szószólójának is tekinthető, hiszen már 1902-ben amellett érvelt egyik országgyűlési beszédében, hogy az ifjúság honvédelmi nevelése nagyon fontos feladat. A lövészet gyakorlására Puszta Szent Lőrincen (Pestszentlőrinc)  évő birtokán egy 300 méter lőtávolságú, a korban nagyon modernnek számító lövöldét épített. A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét, a magyar versenyzők egyre jobb eredményeket értek el a versenyeken. Szemere a lövészet első mecénásának is tekinthető, hiszen rendszeresen nagy összegeket ajánlott fel a sportolóknak. A lövészeten kívül a cselgáncs magyarországi meghonosításában is kiemelendő szerepet játszott: meghívta a judo megalapítóját, Kano Jigoro-t. A japán mester nem tudott eleget tenni a meghívásnak, de - maga helyett - elküldte Sasaki Kichisaburo-t. Az edzéseket a lövölde területén tartották.
 
Következtetés
Kutatásom során egyértelműen kiderült, hogy Szemere Miklósnak, a BEAC elnökének úttörő szerepe volt a céllövés magyarországi történetében. Tevékenysége nélkül nem fektettek volna akkora hangsúlyt a sportra a XX. század elején. Lövöldéjében sorra tartották a versenyeket (nemzetközi és országos egyaránt), melyek színvonala időről-időre nőtt.

Kulcsszavak: Szemere Miklós, sportlövészet, lövölde, sporttörténet, honvédelem


 

Vissza a cikkekhez
További tartalmak

Urányi János emlékére
2014. 05. 23.
Ma 50 éve hunyt el első kajakos olimpikonunk
Tovább


A magyar asztalitenisz legnagyobb sikere
2014. 04. 30.
Napra pontosan harmincöt évvel ezelőtt történt...
Tovább


100 éves lenne idén „a Népstadion hangja” – Molnár István emlékezete avagy fényképek és sportrelikviák mesélnek
Rövid megemlékezés Molnár István olimpiai bajnokról annak apropóján, hogy a Magyar Sportmúzeum őrizheti hagyatékát.
Tovább