Magyar Olimpiai
és Sportmúzeum

Tanulmányok

Az olimpiai tölgyek sorsa (nemzetközi kitekintés) - 2. rész

2014. 06. 10.  
2014. június 5-7. között rendezték a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. A következő előadás-kivonat és dia a fent nevezett konferenciára készült.


ABSZTRAKT
 
Az olimpiai tölgyek sorsa (nemzetközi kitekintés)
2. RÉSZ
 
Szerző/k: Miháczy Zsuzsanna
Intézmény/ek, város: Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Budapest
E-mail: zsmihaczy@sportmuzeum.hu
 
 
Bevezetés
            2013 folyamán kezdtem el felkutatni a híres berlini tölgyeket. Részeredményeimről beszámoltam a Fiatal Sporttudósok I. Országos Konferenciáján, Szombathelyen.  Debrecenben további eredményeimet szeretném ismertetni.
Az 1936-os berlini olimpián a szervezőbizottság döntése alapján minden olimpiai bajnok - az aranyérme mellé - egy tölgyfacsemetét kapott ajándékba, hogy azt szülővárosában elültesse, ezzel is ápolva az olimpiai eszmét. A történeti források tanúsága szerint a facsemeték ajándékozásának ideológiai célja is volt: a bolygó flórájának átformálása - német eredetű növényvilággal.
            A berlini olimpiai játékokról 130 tölgyfacsemetét vihettek haza az aranyérmes sportolók. A magyar versenyzők rendkívül sikeresen szerepeltek a bajnokságon, hiszen tíz alkalommal állhattak a dobogó tetejére. A magyar győztesek által hazahozott tölgyfák gyakran kalandos életútjáról nagyrészt tudunk, ezzel szemben szórványosak ismereteink a világ más pontjain elültetett és felnevelkedett olimpiai tölgyekről.
           
Anyag és módszerek
            Eredeti forrásdokumentumok (fényképek, levelek, személyes emlékiratok, hivatalos iratok) felhasználásával dolgozom fel az olimpiai mozgalom sajátos, az emlékezést és a hagyományőrzést elősegítő termékének, a berlini tölgynek múltját és jelenét, minden esetben igyekezve összegyűjteni a hozzá kapcsolódó történeteket. Mivel az idevágó nemzetközi szakirodalom bőségesnek nem mondható, elsősorban külföldi sporttörténészek bevonásával végzem az adatgyűjtést; írásbeli interjúk segítségével szerzek információkat a Berlinben győztes országokra vonatkozóan. 2013 nyara óta elsősorban a németországi győztesek, illetve néhány más európai ország olimpiai bajnoka fájának történetét derítettem ki.
Célom megvizsgálni, miben, hogyan változott az elmúlt, kevesebb, mint 80 évben az olimpiai emlékfák presztízse; mit szimbolizálnak, és milyen emléket őriznek ma, világszerte.
 
Eredmények
Az emlékfák gyakran a történelem áldozataivá váltak; több olyan tölgyfa ismert, amely a világháború során pusztult el, s néhány olyan is, amit később tudatosan ültettek újra, mondhatni „rehabilitáltak”. Néhány olyan esetről is tudunk, amikor az emlékfák szimbólumaivá váltak egyes társadalmi eszméknek, majd kvázi zarándokhellyé alakultak, ezáltal az uralkodó hatalmi rend érdekeivel - adott esetben - ellentétbe kerültek.
 
Következtetés
            Az esettanulmány rávilágít arra, hogy az egyes lokális vagy nemzeti hagyományok átörökítésében nagyon hasonló gyakorlatot követnek az eredményesebbnek mondható nemzetek (így az emlékfák esetében is), valamint arra is figyelmeztet, hogy a jó példát átvenni érdemes.
 
Kulcsszavak: sporttörténet, hagyományőrzés, olimpiai mozgalom, olimpia és nevelés, olimpiai emlékhelyek, helytörténetVissza a cikkekhez
További tartalmak

Kerékpár és egészség a századforduló sajtójának tükrében
2014. 06. 10.
2014. június 5-7. között rendezték a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. A következő előadás-kivonat és dia a fent nevezett konferenciára készült.
Tovább


Szalai Margit – a para kajak úttörője
2014. 06. 10.
2014. június 5-7. között rendezték a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. A következő előadás-kivonat és dia a fent nevezett konferenciára készült.
Tovább


Szemere Miklós, a lövészet prófétája
2014. 06. 10.
2014. június 5-7. között rendezték a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában. A következő előadás-kivonat és dia a fent nevezett konferenciára készült.
Tovább