Magyar Olimpiai
és Sportmúzeum

Turistamúzeum

Gazdag tárgy- és fotóanyaggal vár minden kedves látogatót a NSK Magyar Olimpiai és Sportmúzeum turistatörténeti kiállítása Dobogókőn!

A magyar turizmus és a Magyar Turista Egylet történetét bemutató tárlat helyszíne az 1897-ben épített Báró Eötvös Loránd Menedékház. A térség gazdag természeti kincsei mellett ismerje meg a magyar turistakultúra hagyományait is. Az idelátogató kirándulók megtekinthetik a Turistamúzeum kiállítását, mely bemutatja a magyarországi turista mozgalom kezdeteit, valamint a XX. század ismert turistáinak személyes tárgyait.

Országos Turista Múzeum

A turistakiállításra összegyűlt anyagot Vörös Tihamér, a kiállítás szervezője igazgatta. A Testnevelés Házában kapott mintegy harminc négyzetméteres szoba még a raktározás igényeit sem elégítette ki, kiállításról pedig szó se lehetett. A múzeumi anyag folyamatosan gyarapodott, részben vásárlások, részben ajándékok, ill. pályázatok útján.

Az egyre gyarapodó anyagot a legkülönbözőbb helyeken tárolták, mígnem sikerült alkalmas helyet szerezniük a Báthory utca 5-ben. A fennmaradt publikált szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy igazi közgyűjteménnyel állunk szemben. "A Magyar Turista Szövetség azon célból létesítette és tartja fenn az Országos Turista Múzeumot, hogy abban gyűjtse, rendezze, oktassa, valamint szemléltetés céljából a turistatársadalom és a nagyközönség részére kiállítsa, szakszerű csoportosításban, a történelmi Magyarország turistavonatkozású anyagát fényképekben, térképekben, modellekben, szemléltető táblákon stb.

Ezenkívül előadások céljára diapozitív-gyűjteményt fejleszt, turistatörténelmi irodalmat gyűjt és feldolgoz." A gyűjtemény egy szisztematikusan feldolgozott és gyarapított múzeum, melynek leltárait nem ismerjük, de az alkalmazott csoportosítást igen. Gyűjtötték és bemutatták az ország üdülő- és kirándulóhelyeit ismertető propagandaanyagokat, plakátokat, közlekedési útmutatókat, a hegyvidékek makettjeit, a szakágak (barlangászat, vízi turizmus, sziklamászás, stb.) szemléltető tábláit. Kiállították a legjelesebb hazai turisták arcképeit, személyes emléktárgyait, s a turizmus egyéb jellemző tárgyait. Igen fontos gyűjteményrész volt a tájfotók, festmények, diapozitívok tára. Lehetőség szerint maketteken mutatták be a turistalétesítményeket. Emellett igen gazdag növény- és állatgyűjteménnyel is rendelkeztek.

 

A háború végén lövést kapott a múzeum, az anyag egy része megsemmisült, egy részét széthordták. Az a része, mely a TF-en túlélte a pusztítást, ma a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum törzsanyagának egy részét képezi.

Helyszín: 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön u. 24.
Nyitva: Szombat, Vasárnap 10-15 óráig
A kiállítás látogatása ingyenes!

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kapcsolat:
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum titkársága
06 1 471 43 50
info@sportmuzeum.hu

  Vissza a cikkekhez
További tartalmak