”A második világháborút megelőzően a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola nemzetközi hírű könyvtára – amely értékes magángyűjteményeket is befogadott – a sporttudományos kutatás első és egyetlen bázisa volt. Az igen értékes muzeális gyűjtemény a második világháborúban csaknem teljesen megsemmisült.

A jelenlegi múzeumi könyvgyűjtemény felépülésének a háború után lassan meginduló, összetett sporttudományos kutatómunka volt az első feltétele. Az ötvenes évek elején az ISM jogelődje felügyelete alatt a TSTT (Testnevelési és Sporttudományos Tanács) múzeumi szakbizottsága koordinálta az országos gyűjtőmunkát. Az ilyen módon összegyűlt könyvanyagot először a Fővárosi Tanácson, majd a Műjégpályán őrizték.
Ebben az időben vált egyre sürgetőbbé az igény egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum kialakítására. A hivatalos besorolás és a működési engedély megszerzése után azonnali intézkedésre volt szükség, hogy a Műjégpályán, immár ellehetetlenült körülmények közepette őrzött gyűjtemény alkalmas helyre kerülhessen. A leendő múzeum megalakítását célzó előterjesztés két évvel később, 1967-ben került elfogadásra. Jogilag ekkor alakult meg a Testnevelési és Sportmúzeum. A gyűjtemények megfelelő elhelyezése azonban még ekkor is nagy nehézséget jelentett. A gyűjteményt ideiglenesen a Népstadion pilonraktáraiba szállították, a múzeum pedig a Báthori u. 5. szám alatt – Hajós Alfréd volt lakásában – kezdte meg működését.
A helyszín, amellett, hogy stílusosan első olimpiai bajnokunk nevét idézi, már akkor sem volt a legmegfelelőbb. Előre látható volt, hogy a múzeum gyorsan “kinövi” a rendelkezésére álló teret. A hetvenes évekre valóban elodázhatatlanná vált egy újabb költözés, amire 1977-ben került sor. Ekkor kapott helyet mai helyén, a Népstadion egykori felvonulási épületéből kialakított, ún. Sportszövetségi Székházban a múzeum. A költözés a sportmuzeológia életben tartását jelentette, de sajnos kevés biztató távlattal; a mintegy 300 m2-es raktártéren már akkor is a teljes múzeumi gyűjtemény osztozni kényszerült, nem beszélve arról, hogy a környezet és az épület a legjobb indulattal sem nevezhető reprezentatívnak, ráadásul a könnyű megközelíthetőséggel is folyamatosan gondok vannak.
A könyvtári gyűjtemény alapját a Mező Ferenc-különgyűjtemény képezi. A több mint 4000 kötetet számláló könyvtárat Mező Ferenc sporttörténész, szellemi olimpiai bajnok 1961-es halálát követően a TSTT megvásárolta és a múzeumban helyezte el. Elsősorban magyar vonatkozásban ez a legteljesebb, legátfogóbb sporttörténeti könyvgyűjtemény Magyarországon, számos ritkasággal, melyek közül néhányat az alábbiakban ismertetünk. A gyűjteményhez cédulakatalógus tartozik.
A könyvtári anyagot számos kisebb hagyaték egészíti ki, így a Bély Mihály- és a Kerezsi Endre-féle hagyaték (mindketten a Testnevelési Főiskola tanárai, elismert sportszakemberek voltak).
A neves olimpiatörténész, Keresztényi József hagyatékát a kilencvenes évek elején a Szerencsejáték Rt. támogatásával megvásárolta a múzeum. A könyvgyűjteményt plakát- folyóirat- és aprónyomtatvány-, illetve adattár jellegű gyűjteményes összeállítások egészítik ki.” Sárközi Gabriella (részlet a Múzeumi Hírlevélből)
A gyűjtemény nem nyilvános, kutatók számára azonban előzetes bejelentkezés mellett engedéllyel hozzáférhető.