Zmertych Iván, a velocipéd hőse

2020. június 8.

Napra pontosan 140 évvel ezelőtt, 1880. június 8-án kezdte meg rendhagyó hazatérését a Londonban tanuló fiatal földbirtokos, Zmertych Iván. Célja az volt, hogy a brit fővárostól a Budapestig tartó útvonalat egy velocipéd nyergében tegye meg, értelemszerűen a Dovertől Oostende-ig tartó szakaszt leszámítva. Mivel ekkora távot ilyen járművel megtenni meglehetősen veszélyes kihívásnak számított, ezért a kor szintjén rendkívül magasnak mondható nemzetközi médiafigyelem kísérte a kalandos vállalkozást.

Zmertych Iván 1855. január 17-én született a Nyitra vármegyei Csácsón (ma Szenice/Senica városrésze), Zmertych Károly és Záborszky Jozefina harmadik gyermekeként. A szülők nagy gondot fordítottak a fiúk taníttatására, s ezt földbirtokos, nemesi családként meg is engedhették maguknak. Ivánt gazdasági pályára szánták, aki tanulmányait Pozsonyban, Budapesten, Mödlingben és Londonban végezte. A szabadtéri versenysportokat magába foglaló, angolszász eredetű atlétikamozgalom iránti érdeklődése minden bizonnyal a több, mint öt évig tartó londoni tanulmányai alatt alakult ki.

A tanulmányai befejeztével hazatérni szándékozó Zmertych útitársául egy olyan eszközt választott, amelynek első példánya csupán 20 évvel korábban látott napvilágot. A mai kerékpár elődjének tekinthető velocipédet az első kerekének közvetlen meghajtásával lehetett működtetni, amelyen áttét hiányában nagyobb méretűre kellett tervezni a kerekeket. Ennek méretét ráadásul a kerékpáros magasságához, alkatához kellett igazítani, így a legtöbb velocipéd eleve különbözött egymástól. Az első favázas példányokat a kényelmetlen használatóság miatt az angolok „boneshaker”, azaz csontrázó gúnynévvel illették. Az 1870-es években megjelentek a fémvázas és tömör gumiabroncsokkal ellátott darabok, amelyek már alkalmasabbak voltak a hosszabbtávú közlekedésre, de a rossz útviszonyok és a járművek magas kialakítása miatt egy-egy szerencsétlen esés, akár súlyos sérülést is okozhatott a használónak.

Zmertych Iván hazaútja ezért közel sem számított veszélytelennek. Saját bevallása szerint a fizikai alapozása mintegy 6 hétig tartott, amelyre napi 2 óra futással, valamint húst és száraz kenyeret tartalmazó étrenddel készült. Poggyász nélkül indult útnak, egy esőköpenyt, kék zubbonyt, csíkos inget, kis sapkát, térdig érő nadrágot és harisnyát viselve. Az út során naplót vezetett, amelybe legfontosabb élményei mellett percre pontosan lejegyezte, hogy melyik településre mikor érkezett és mikor távozott onnan. *A cikk végén táblázatos formában közzétesszük ezt az útinaplót.

Az út során három alkalommal bukott. Az első a Rajna melletti Rolandseck-nél történt, amikor egy lisztes kocsi lovai megbokrosodva elállták az útját s ő a szőlőtőkék közé esett. A második alkalom Bécshez kötődik, amikor a velocipéd tengelye is eltört, ezzel egy nappal elnyújtva az utazást. A harmadik alkalommal már Magyarországon, Dorog mellett esett el, ekkor beverve a fejét, s lehorzsolva a kezeit. A sérülések szerencsére nem akadályozták a túra folytatását, így június 30-án délután 4:30-kor érte el Budapestet, ahol egy kisebb, ünneplő küldöttség fogadta őt gróf Esterházy Miksának, a Magyar Atlétikai Club elnökének a vezetésével.

Bár a 21 napos út, amely 1200 angol mérföldet, azaz mintegy 1930 km-t tett ki némileg kifárasztotta Zmertychet, de a tiszteletére szervezett késő esti Orczy-kerti távgyalogló versenyen azért ő is elindult. Neve a magyar köztudatban több évtizedre összeforrt a kerékpározással, amelynek népszerűsége a következő években jelentősen megnőtt, számos egyesületnek a létrejöttét és versenynek a megszervezését magával vonva. Zmertych szintén elindult ezeken a viadalokon, mint a MAC kerékpárosa, emellett a Pozsonyi Hajós Egylet tagjaként a hazai evezős sport aktív szereplőjévé is vált. A hosszú távú túrák iránti szenvedélye is töretlen maradt, így 1881. július 10. és augusztus 7. között sikeresen tette meg a Párizs–Budapest távot gyalog.

Az aktív versenyzéstől az 1880-as évek végén visszavonult ugyan, de a sporttól még egy ideig nem tudott elszakadni. 1895-ben ő lett a Balatoni Verseny Bizottság alelnöke, s nemzetközi távversenyúszást szervezett Balatonfüred és Siófok között. Emellett a Szabadelvű Párt politikusaként 1892-től 1897-ig Nyitra vármegyét képviselte a magyar országgyűlésben, majd ezt követően főszolgabíróként dolgozott tovább Szenicén. 1899-ben Szombathelyen megnősült, felesége Istóczy Margit, pölöskefői Istóczy Sándor ügyvéd és földbirtokos lánya lett.

Az első világháború utáni határváltozások következtében kénytelen volt elhagyni a szülőföldjét, a többségében szlovákok lakta Nyitra vármegyét, s vélhetően feleségének hatására Szombathelyen telepedett le. 72 éves korában, 1927. augusztus 26-án hunyt el Budapesten, három nappal később, augusztus 29-én temették el Szombathelyen. A Magyarság című lap 1927. szeptember 1-jei száma közölte halálhírét, röviden megemlékezve pályafutásáról, kiemelve a velocipéddel történt utazását, amellyel „akkortájt az egész sportoló Európát szenzációs sportbravúrral lepte meg”.

Iváncsó Ádám

 

Zmertych Iván útinaplója
Dátum Helyszín Érkezés Indulás
Jún. 8. London d. e. 7:20
Sittingbourne d. u. 1:00 d. u. 2:30
Canterbury d. u. 4:15 d. u. 5:30
Dover d. u. 7:00 este 11:00
„Londont kedden reggel hagytam el Islanyi és Rosztavsky kíséretében, kik 10 mérföldnyire Shooters Hillig kisérték el. Sittingbournneben luncheoztam. Canterburyben Cathedralt megnéztem. Londontól Doverig négyszer eső, de kedvező szél. (Hotel Kings Head). Ez nap 71 kilométert tettem. Innen éjjel 11-kor hajón átszálltam Oostendebe, reggeli 3 órakor érkeztem meg.”
Jún. 9. Oostende reggel 3:00
„Roppant esőzés miatt egész nap veszteglés. (Hotel du Concorde).”
Jún. 10. Oostende d. u. 1:15
Bruges d. u. 4:30 d. u. 5:45
Eoclos este 8:30
„Nagy eső miatt ismét fél napi veszteglés. – Brugesig igen rossz, egyenetlen durva kőút; útközben eső is. Nép mindenütt szívesen kalauzolt.”
Jún. 11. Eoclos d. e. 9:15
Gent d. e. 11:15 d. u. 1:30
Oordegem d. u. 3:10 d. u. 5:15
Alost d. u. 6:15 d. u. 6:30
Asche d. u. 8:00
„Útközben 2 óráig tartó eső. –  Aschenben jó fogadó: Hotel du Lion D’Or. Az összesereglett népség Rudolf koronaherceget vélte bennem.”
Jún. 12. Asche d. e. 11:00
Bruxelles déli 12:30 d. u. 5:00
Leuwen este 8:00
„Igen rossz utak; Brüsszel fellocsolt kövezetén a kiskerék gumi bevonata leszakadt.”
Jún. 13. Leuwen d. e. 10:45
Ivilemont déli 12:50 d. u. 3:00
St.-Irond d. u. 4:40 d. u. 5:40
Liège este 9:00
„Folyvást rossz utak St. Irondig; onnan Liège-ig meglehetős jók. Levelet küldtem Szeniczre. Meleg fürdőt vettem.”
Jún. 14. Liège déli 12:50
Verviers d. u. 3:00 d. u. 5: 30
Eupen d. u. 6:30 d. u. 7:00
Aachen este 8
„Szíves fogadtatás. Verviers felé gyönyörű hegyes-völgyes táj, jó utak egész Aachenig. 46 angol mértföldet 4 óra alatt nyargaltam be.”
Jún. 15. Aachen
„A nagy eső miatt egész nap Aachenben. – Hotel du Dragon d’Or.”
Jún. 16. Aachen d. e. 9:20
Düren d. e. 12:20 d. u. 1:20
Köln d. u. 3:45 d. u. 5.
Wesseling d. u. 5:35 d. u. 6:55
Bonn d. u. 7:45 este 8:25
Mehlen este 9
„Levelezéssel, fürdéssel töltöttem az időt. Újabb jó térképeket vettem a vidékről. Sok angollal találkoztam. – Aachent elhagyva, az utak igen sárosak, nehezek voltak, s folyvást ellenkező szél fújt. Dürentől fogva pompás utak s igen jó karban. Wesseling közelében a kis kerék gumija egészen levált. Egy kovácsműhelyben megcsináltam. Rossz vendéglő.”
Jún. 17. Mehlen d. e. 10:00
Andernach déli 12:45 d. u. 1:15
Goblenz d. u. 2:30 d. u. 5:00
Oberwesel d. u. 7:30 este 8
Bingen este 9:15
„Mehlent elhagyva Rolandsee falunál, szűk útban egy sebesen lefelé szaladó teher kocsi elől kénytelen voltam az országidról 3 méter mélységű szőlőskertbe lezuhanni velocipédestől. A nagy kerékről a gumi két helyen leszakadt, de nekem semmi bajom sem történt. Utak jók.”
Jún. 18. Bingen d. e. 8:30
Mainz d. e. 10:30 d. u. 1:00
Darmstadt d. u. 3:05 d. u. 5:15
Babenhausen d. u. 7:15 d. u. 7:35
Aschaffenburg este 8:20
„Út Mainzig hegyes, völgyes és kavicsos. Mainzban új térképeket vettem. Ebéd Darmstadtban, Este Aschaffenburgban meleg fürdőt vettem.”
Jún. 19. Aschaffenburg déli 12:00
Marktheidenfeld d. u. 4:30 d. u. 6:20
Würzburg este 8:30
„Az út igen jó, de fölötte hegyes, völgyes és fárasztó. 6 óra és 40 percnyi nyargalással csak 70 kilométert tehettem Útközben megáztam s egy journalista által interwiewoltattam. Würzburg: Hotel Schwan. Folyóban megfürödtem.”
Jún. 20. Würzburg d. u. 7:30
Markt Bibart d. e. 11:00 d. e. 11:45
Neustadt déli 12:50 d. u. 7:00
Langenzenn este 8:15
„Jó utak, de roppant forróság. Bibart községben bicyclem egyik lábgyűrűje ketté tört; a sebes lódulás következtében átbuktam, egy gépésznél a reserv lábtyűt azonnal feligazíttattam. Neustadtban vihar, mialatt fürödtem s ebédeltem. Távirat gróf Esterházynak, 78 kilométert tettem.”
Jún. 21. Langenzenn d. e. 9:40
Nürnberg d. e. 10:55 d. u. 1:15
Neumarkt d. u. 4:10
„Nürnbergig jó utak, úgy hogy 1 és egynegyed óra alatt 22 kilométert tettem. Ebédelés. Sürgönyök. Nürnberg után az utak sárosak, nehezek, ehhez egy felhőszakadás ért utol, és bőrig áztatott. Nagy nehezen Neumarktig értem, 60 kilométert téve ez nap.”
Jún. 22. Neumarkt d. u. 3:15
Hemau d. u. 7:00 d. u. 7:40
Deuerling este 8:35
„Nagy sár, nehéz utak, Neumarktból sok nép kísér ki, lovasok is. Regensburgig a legrosszabb utak, aztán jók.”
Jún. 23. Deuerling d. e. 7:15
Regensburg d. e. 9:00 d. e. 10:30
Straubing déli 12:45 d. u. 3:00
Osterhofen d. u. 5:12 d. u. 6:00
Passau nincs megadva
„Szép, derült idő, mérsékelt délnyugati szél. később meleg, igen meleg, kis eső, este felé hűvös. Gyönyörű vidék. (Walhalla). Ez nap 142 kilométert (85 angol mérföldet tettem. (Hotel zum baierischen Hof.)”
Jún. 24. Passau d. e. 11:00
Schwardnik déli 12:20 d. u. 2:00
Siegharding d. u. 3:00 d. u. 4:00
Efferding d. u. 7:35 este 8:00
Alkofen este 8:30
„Schardingis felette hegyes és nehéz út, azután Ausztriában rosszabbak. Meleg, nyugati szél, kis cső, nagy szél s hirtelen eső, hűvös, rossz hegyes, szűk utak, folytonos eső. Efferdingből sok polgár jött előmbe, és szívélyesen fogadott. Megmutatta a házat is és istállót, hol Zubovics hált. 48 angol mérföld. (78 kilométer)”
Jún. 25. Alkofen déli 12:20
Linz d. u. 2:15 d. u. 5:00
Oed este 9
„Nagy északnyugati szél, s igen nagy eső, sáros, nehéz utak. Linzig 3-szor átáztam. Itt a város előtt igen sok hintó várt, s megebédelve a városban, ismét ki kísértek. Este Oedben alig kaptam szállást és száraz kenyeret.”
Jún. 26. Oed d. e. 7:40
Melk d. e. 10:50 d. e. 11:45
St. Pölten d. u. 1:15 d. u. 4:00
Sieghardskirchen d. u. 5:50 d. u. 6:30
Weidlingau este 8:20
„Szép derült, de délnyugati ellenkező szél. Meglehetős utak Sieghardskirchenig, de aztán Bécsig velocipédre nézve különösen rossz, nagy, goromba kövezetű döcögős utak. (120 kilométer.) Weidlingaut elhagyva, (der Himmel war nicht sehr blau!) a nagy hajtókerék tengelye baloldalon ketté törött, miért Hütteldorfból kénytelen voltam Bécsbe vasúttal menni be. Itt több magyar ismerősöm várakozott rám.”
Jún. 27. Bécs
„Az eltörött tengely miatt egész napot vesztettem; az időt Berenczy, Kozma, Szilányi s Baumgartner társaságában a gépész mellett a műhelyben töltöttem. Az új tengelyt Heinrich Heunchel műhelyében Kikó István hazánkfia készítette, s déli 12 órától másnap reggeli 4 órára elkészítette, de az egész járművet csak délután 1 órára tudtuk használhatóan összerakni.”
Jún. 28. Bécs (Simeringer Linie) d. u. 2:15
Hainburg d. u. 5:35 d. u. 6:10
Pozsony d. u. 7:00
„Szép, derült időben hagytam el Bécset, sok ismerős egész a vámig kísért. Hainburgban ebéd, este Pozsonyban szívélyes fogadtatás dr. Herczeg, Tomasovich és a hajós-egylet által Palugyainál. (38 angol mértföldet tettem.)”
Jún. 29. Pozsony d. e. 8:15
Mosonmagyaróvár d. e. 10:40 déli 12:15
Győr d. u. 2:30 d. u. 5:15
Ács d. u. 6:50 d. u. 7:30
Komárom este 8:15
„Szép időben s kedvező szél mellett, de nehéz homokos utakon utaztam ez nap, Óváron a gazdasági hallgatók és polgárok fogadtak. Győrben ebéd, igen szívélyes fogadtatás, úgyszintén este Komáromban. Ez nap erősen nyargaltam s 14 magyar mértföldet tettem.”
Jún. 30. Komárom (Új-Szőny) d. e. 8:50
Dorog d. e. 11:25 d. u. 1:55
Óbudai sorompó d. u. 4:30
„Komáromot nagy nép tömegtől kisérve hagytam el, egyenes de homokos utakon haladtam Buda felé. Dorog előtt vagy egy mérföldnyire az út újonnan volt felhordva, a miért csak nagy megfeszítés mellett tudtam Dorogig áthatolni. Dorogon ebédeltem, a nép itt felette szívélyesen üdvözölt s megvendégelt, s az induláskor a falun túl kikísért. Dorogot elhagyva igen rossz vágány os útba jöttem, miért fel is dűltem, Velocipedemnek semmi baja, nekem azonban mindkét tenyeremen s fejem hátsó részén sérülések támadtak, az esés közt a levegőben tökéletes bukfencet vetettem s ekkor órám annyira megrázkódott, hogy azonnal megállt (2 óra 3 perckor délután.) Tovább menve az utak valamivel javulni kezdettek, de annál inkább hegyesek s porosak voltak. Vörösvár közelében ismét esőköpönyegemet veszítettem el s közel Ó Budához egy vágányba jutva Velocipédem elsikamlott, mit azonban jobb lábammal feltartottam. Ezen napon keresztül csupa balsors kísért, de mind a mellett szerencsésen, kifáradva ugyan, de jó egészségben délutáni 5 és fél órakor az ó-budai sorompóhoz érkeztem, hol a magyar Athlétikai Club elnöke gróf Esterházy Miksa, ugyanezen egylet titkára Császár Ferencz, több Athlétikai egyleti tag, továbbá Thaisz Elek főkapitány, Szapáry A. ő excellenciája, több hölgy s számos közönség volt kegyes engem szívélyesen fogadni. Ugyan ezen nap esti 10 órakor az Orczy-kertben távgyaloglás rendeztetett tiszteletemre, melynél éjjeli 12 és fél óráig jelen voltam.”