95 éve alakult a Magyar Turista Egylet Lomnici Csoportja

1926 szeptemberében, a Kékestetőn alakult meg a Magyar Turista Egylet Lomnici Csoportja 16 taggal, Déry József vezetésével. A tagok az MTE 1918-ban alakult Tátra Asztal Csoportjából váltak ki. A Csoport titkárává Halasy Jenőt, pénztárosának pedig Cséfalvay Tituszt választották meg.
„Egy pár egymást megértő, egy célért lelkesedő turista harmonikus kapcsolatot keresett és talált, társadalmi állásra való tekintet nélkül, a hazaszeretet, egymás szeretete és a hegyek szeretete jeligéje alatt.”
A Lomnici Csoport évkönyvét, mely a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteményét gazdagítja, Dr. Peitler Gyula vezette 1930-tól kezdődően. A fiatal orvos egy évvel korábban csatlakozott be a Turisták Lapja szerkesztésébe Déry József mellett. Déryvel még 1924-ben ismerkedett meg az MTE keretein belül. Az ambíciózus fiatalt felkarolta Déry és hamarosan, az 1929-i MTE évi közgyűlésen dr. Peitler Gyulát főtitkárrá választották.
1930-ra már 23-ra nőtt a tagok száma. A csoport jó barátságot ápolt az MTE többi vidéki szakosztályával, így legfőképp a Mátra Osztállyal, hiszen a Kékestetőt tekintették a csoport bölcsőjének, de az esztergomi Fecskékkel is szoros kapcsolatot tartottak fenn. Számos asztalközi vacsorát és egyéb csoportközi összejövetelt rendeztek. ez alapján is látható, hogy a korabeli turista csoportok élénk társasági összejöveteleket szerveztek. Csoporton belül például maga Déry József javasolta, hogy az alapító tagok és a csoport egyéb „kíválóságai” részére rendszeresen ünnepi vacsorákat rendezzenek. 1927. decemberében Halasy Jenő javaslatára Téry emlékserleget alapítottak gyűjtés útján. Az Egyesület minden évben megtartotta Dr. Téry Ödön emlékünnepét Dobogókőn. A serleget a budapesti emlékünnepségeken is használták, az emlékbeszéd során az aktuális felszólaló tarthatta a kezében.
A Lomniciak rengeteg egynapos kirándulást szerveztek a budai hegyekbe, a Pilisbe és a Börzsönybe, de számos többnapos túrát is levezényeltek a Mátra, Vértes, Mecsek és Bakony hegyei között. Ezen túl külföldi túrákat is szerveztek az osztrák hegyekbe, az Alpokba. Az Egyesület tagjai külföldi kirándulásaikról gyakran élménybeszámolókat tartottak a csoport többi tagjának. A csoportnak gondja volt a turista útvonalak karbantartására és az útjelzések felfestésére is.
Az évkönyvben dr. Peitler Gyula nem csak a Csoport legfontosabb kirándulásait, eseményeit, halálhíreit dokumentálta, hanem tollrajzokkal, beragasztott belépőjegyekkel, fotókkal is illusztrálta az eseményeket. Ennek a gazdag, sokrétű naplónak köszönhetően részletes betekintést kapunk a századeleji turisták életébe. A naplót Halasy Jenő is megemlíti a Turisták Lapjában:
„Terjedelmes könyv- és térképtárunkon kívül főként azokra az egyedülállóan érdekes és művészi fényképekkel, valamint rajzokkal és aquarellekkel bőségesen díszített albumainkra vagyunk büszkék, amelyekben – Peitler Gyula „önkéntes jegyzőnk”- nemcsak Csoportunk élettörténetét, hanem egyúttal a hazai turistaság életének keresztmetszetét is írásban és képekben felvázolta.”
A csoport alapítója, Déry József 1937 október 13-án hunyt el. A bejegyzések 1938-től kezdődően egyre ritkultak, majd 1940-el ért véget a Lomniciak krónikája.
1943-ban Peitler Gyulát tartalékos orvoshadnagyként a keleti frontra vezényelték, nem sokkal előtte mondott le főtitkári tisztségéről a Magyar Turista Egyletben. Másfél évtizedes munkáját az egylet egy Izsák Elek iparművész által tervezett és Berán Nándor iparművész által kivitelezett domborművel hálálta meg. 1945 után valamennyi hazai turista egyesületet, így a Magyar Turista Egyesületet is feloszlatták.

Manhercz Erika

Forrás:
Turisták Lapja.
M.T.E. LOMNICI-CSOPORT.
Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia. Kornétás Kiadó. Budapest, 2005. 285. o.
Szerk. Déry József: Négy évtized a magyar hegyek között – A Magyar Turista Egyesület negyvenéves múltja 1888-1928 (Budapest, 1929)
Lomnici Csoport. In: Turisták Lapja. 50. évfolyam, 798-799. o.