A HÓNAP MŰTÁRGYA: MÁRCIUS

Múzeumunk gyűjtőkörébe nemcsak a magyar, hanem a Kárpát-medencén belüli többi nemzetiség sportéletéhez kapcsolódó tárgyak és emlékek is beletartoznak. A hónap műtárgya rovatunk márciusi részében ezért a Körmöcbányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Freiwilliger Feuerwehrverein der Stadt Kremnitz) német nyelven kiadott alapszabályára esett a választásunk, amely Kerezsi Endre hagyatékának részeként került a múzeum tulajdonába. Egy ilyen szervezet elsőre talán nem tűnik profilba vágónak, azonban a tűzoltó egyesületek a 19. század folyamán fontos szerepet játszottak a magyarországi testkultúra fejlesztésében, és a rendszeres testedzés propagálásában. A megfelelő fizikai felkészültség ugyanis elengedhetetlen volt a hatékony és összehangolt tűzoltói munkához. Több olyan egyesület is létezett a korszakban, amely nevében is jelezte a két tevékenység összefonódását, pl.: a Soproni Torna- és Tűzoltó Egylet, vagy a Nemzeti Torna Egylet, amely 1868–1870 között Nemzeti Torna- és Tűzoltó Egyletként működött.

Nincs olyan város, vagy település, amely története során ne szenvedett volna jelentősebb tűzkárokat. A 19. századot megelőzően az ilyen esetek elhárítását a céhek, a kézműves szervezetek, és a lakosság tagjai közösen végezték. A technológiai fejlődés, a bonyolultabb, drágább tűzoltógépek megjelenése szükségessé tette a jobban felkészített és kiképzett tűzoltóegységek megszervezését. Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1862 után komoly lendületet kapott a hazai önkéntes tűzoltómozgalom, és országszerte sorra alakultak az egyesületek. Körmöcbánya lakossága 1874-ben kezdte meg a szervezkedést, és hivatalosan 1875-ben alapította meg a saját önkéntes tűzoltó egyesületét.

A hajdani aranybányászatáról és pénzveréséről híres felvidéki kisváros lakosságának java német, kisebb részben szlovák és magyar anyanyelvű volt. A helyi közösségi élet egyik legagilisabb szereplője az építészmérnök végzettségű iskolaigazgató, Schrőder Károly volt. A Tolnáról származó pedagógus 1864-ben került a településre, ahol a főreáliskola tanáraként mértant, valamint mértani és építészeti rajzot oktatott. Két évvel később már az iskola megbízott igazgatójaként dolgozott, és kezdeményezésére kezdett meghonosodni a torna az intézményen belül. A foglalkozásokon előbb fakultatív jelleggel vettek részt a diákok, majd 1869-től, a Kultuszminisztérium által meghatározott előírásoknak megfelelően a torna a hivatalos tanterv részévé vált. Schrődert a következő évben az iskola rendes igazgatójává nevezték ki, és egyre aktívabban kezdte szervezni a város közösségi életét, amelynek központja a főreáliskola lett. Munkájának nagy lendületet adott, hogy 1874-ben egy új épületet kapott az intézmény, amelyben megkezdte az önkéntes tűzoltó egyesület munkájának szervezését. A Freiwilliger Feuerwehrverein der Stadt Kremnitz végül 1875. április 14-én alakult meg, s vezetője Schrőder Károly lett. Az egyesület alapszabályát Turócszentmártonban nyomtatták.

Schrőder megkerülhetetlen tényezővé vált a városban, aki az iskolaigazgatói és egyesület elnöki pozíciója mellett tagja lett a városi tanácsnak is. Német származása ellenére eltökélt volt a magyar nyelv terjesztésében, így a főreáliskola az 1866/67-es tanévtől már kétnyelvű változatban adta ki az évkönyveit, majd 1880-ban megalapította a Körmöcbányai Magyar Egyesületet, amely a helyi kulturális élet magyar szellemű vezetését látta el.

A Körmöcbányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület működése stabil volt, sőt, a szervezet az évek folyamán egyre jobban beágyazódott a város társadalmi életébe. Bálokat és táncestélyeket szerveztek, valamint az 1890-es évek elején már saját tűzoltózenekarral is rendelkeztek. Schrőder Károly közösségépítő munkája elérte a kívánt célt, mivel az egylet az alapító elnök 1896. szeptember 21-én bekövetkezett halála után is fennmaradt, egészen az első világháború kitöréséig. A tűzoltózenekar a helyi tornaversenyek kísérőprogramjának rendszeres résztvevője volt, míg Schrőder Károly emlékére egy ösztöndíjalapot hoztak létre, amelyből a tehetséges körmöcbányai diákokat támogatták.

Iváncsó Ádám

Statuten des freiwilligen feuerwehr-vereines in Kremnitz
Méret: 19×12 cm
Oldalszám: 12

A-Körmöcbányai-Önkéntes-Tűzoltó-Egyesület-alapszabálya

A Körmöcbányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya

A-körmöcbányai-főreáliskola

Meghívó a Körmöcbányai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1896-os táncmulatságára
[forrás: https://www.facebook.com/tuzoltokeszulekgyujtemeny
]