KIADVÁNYAINK

Kabos Endre (1906-1944), az elegáns bajnok (Bp., 2013)

„A tömeg már a pályaudvaron a vállára emelte, az utcán ezrek éltették az 1936-os berlini olimpia vívó hősét, Kabos Endrét. Amikor hazaért a körúti bérházba, a tömeg betódult utána az udvarra és mámoros örömmel a nevét skandálta. Sporttársai, elegáns katonatisztek kardjukat a fogasra akasztották, amikor sakkozni jártak hozzá. Ám amikor Kabos azt fontolgatta, elindulna a Maccabi Játékokon, nekirontott a sajtó. S bár többen igyekeztek, a zsidó törvények hatálya alól nem sikerült fölmentetniük. Ha még egy partit játszik a sportklubban, akkor elkerüli a robbantást a Margit hídon 1944-ben. Holtteste sohasem került elő. A napfény íze című film hősét róla és Petschauer Attiláról mintázta Szabó István.
Unokahúga, Keleti Éva fotóművész őrzi azt a több száz fotót, amelyből válogatva megidézhettük e nagyszerű sportember alakját.”

Nők a magyar sportban. A Magyar Sportmúzeum kiállítása

– Women in the Hungarian Sports. Exhibition of the Hungarian Sportmuseum (Rend.: Dr. Szabó Lajos; Szöveg: Dr. Szikora Katalin, Bp., 2003.)
/A Sportmúzeum Kincsei sorozat (Szerk. Dr. Szabó Lajos) 3. kötete/

Színes és fekete-fehér képekkel gazdagon illusztrált kötet, mely a női részvételt és jelenlétet tárgyalja a hazai sportéletben, a kora középkori kezdetektől egészen a XX. század végéig. Rövid tanulmányokat olvashatunk többek között a leánytestnevelés történetéről, a női sportolás társadalmi hátteréről, és egynéhány sportág történeti bemutatásából megtudhatjuk, kik is voltak ez idáig a legkiemelkedőbb női sportolók hazánkban.

A kötetben a közölt szövegek és képaláírások angol fordításban is olvashatók.

A magyar ifjúság testi nevelésének története.

History of Physical Education in Hungary (Dr. Szabó Lajos – Dr. Szikora Katalin, Bp., 2004.)
/A Sportmúzeum Kincsei sorozat (Szerk.: Szabó Lajos) 5. kötete/

A könyv az iskolai testnevelés magyarországi változásait és fejlődését mutatja be sok korabeli dokumentummal és képpel illusztrálva. A testnevelés történetét a neveléstudomány szerves részének tekinti, és azt a legkorábbi időktől (a törzsszövetség és honfoglalás, ill. az államiság kialakulás) kezdve a XX. század végéig követi nyomon kitekintést nyújtva egyebek mellett a testkultúra vagy a közoktatási intézményrendszer fejlődésének történetére is.

A kötetben a közölt szövegek és képaláírások angol fordításban is olvashatók.

Kozák Lajos fotográfiák (Kasza Gábor - Szabó Lajos, Bp., 2012.)

„A sportfotográfusként ismert Kozák Lajos munkásságának elfeledett oldala került napvilágra, és a fotótörténet új alakja rajzolódik ki előttünk. Képei a harmincas és negyvenes évek progresszív magyar fotóművészetének egyfajta summázatát adják, munkáiban azonban megjelenik egyénisége, megkülönböztetve őt művésztársaitól. Méltán sorolható a korszak neves fotográfusai közé, többek között: Vadas Ernő, Dulovits Jenő és Kinszki Imre, akik világszínvonalú képeket készítettek. Általuk az akkoriban már Párizsban alkotó magyar származású kortársak, André Kertész és Brassai látásmódja és annak magyar gyökerei is új megvilágításba kerülnek.” (fülszöveg)

A kötetben a közölt szövegek és képaláírások angol fordításban is olvashatók.

Sport Anno - Válogatás Mező Ferenc gyűjteményéből

(Szerk.: Siklódi Csilla, Bp., 1993.)

/A Sportmúzeum Kincsei sorozat (Szerk.: Szabó Lajos) 1. kötete/

A sporttörténeti fotóalbum dr. Mező Ferenc, az amszterdami olimpiai játékok művészeti versenyének aranyérmese, és dr. Vermes Lajos sportember, tanár, sportfényképész gyűjteményének felhasználásával készült. A könyv nagy segítséget nyújt a sporttal csak kevéssé foglalkozók számára is; a korabeli hangulatos képek láttán közelebb juthatnak a sportvilág megismeréséhez.

A kötet négy nyelven (magyarul, angolul, németül, franciául) tartalmaz képaláírásokat, valamint hosszabb-rövidebb lélegzetű tanulmányokat a hazai szervezett versenysport kezdeti időszakáról, az újkori Olimpia kialakulásáról, Vermes Lajos atlétáról, a „gáncsos lovagról”, valamint természetesen dr. Mező Ferencről is

Tradicionális sportok, népi játékok (Szerk.: Siklódi Csilla, Bp., 1996.)

/A Sportmúzeum Kincsei sorozat (Szerk. Szabó Lajos) 2. kötete/

A tanulmánykötet a finnugor népek ősi, hagyományos, sportjellegű játékait, szokásait gyűjti csokorba, és elemzi azokat. A kiadvány észt-angol nyelvű, komplementer változatát a tartui észt sportmúzeum adta ki, amellyel az eredményekben gazdag szakmai kapcsolat már évek óta tart.

A kötet a „Tradicionális sportok, népi játékok a finn-ugor népeknél” c. kiállításhoz készült.

Hódolat a bajnoknak - Homage to the Champion.

Hemző Károly fotókiállítása.

(Szerk.: Szarka Klára, Bp., 2012.)

„… a fiatal Hemző nemcsak a fényképészi bravúrt volt képes nyújtani, vagyis rendre szállította a sportesemények döntő pillanatainak remek fotóit – ez sem lett volna kevés az elismeréshez -, hanem új szemléletet hozott a szakmába.

Azon munkálkodott sportfotósként is, hogy a pillanaton túlmutató látványokat rögzítse a fényképeivel. A sport mélyen emberi arcát mutassa meg. Azt, ami az életünk legfontosabb és legáltalánosabb lényege.” (Részlet a kötetből)

A kétnyelvű (magyar-angol) katalógust a Magyar Sportmúzeum Hemző Károly 2012-ben rendezett fotókiállításának alkalmából adta ki.

A magyar sport bölcsője - 100 éves a Millennáris 1896-1996.

(Kun László – Szabó Lajos – Zeidler Miklós, Bp., 1996.)
„Az olimpiai centenáriumi és a millecentenáriumi ünnepségek fényében keveseknek jut eszébe, hogy Magyarország büszkélkedhet a világ egyik legrégebben működő modern kori stadionjával. […] A Millenáris, vagy akkori nevén a Csömöri úti versenypálya – ma már az út neve is megváltozott – a mai közönség szemében, ha egyáltalán ismerik, egy elfeledett kerékpárpálya (igaz, az országban az egyetlen). Pedig – s ez remélhetőleg könyvünkből is kiderül – a Millenáris volt a magyar sport bölcsője, itt született a hazai labdarúgás, és a létesítmény otthont adott számtalan egyéb sportágnak is. Az érdeklődő e kiadványban a magyar sporttörténet egészébe nyerhet betekintést, miközben megismerkedhet a torna, az atlétika, a kerékpározás ide vonatkozó történetén túl a teke, a tenisz, az ökölvívás, az asztalitenisz, a kosárlabda, a kézilabda, az úszás, a vízilabda, a korcsolyázás és a jégkorong Millenárishoz kapcsolódó vonatkozásaival. Az itt látható fotók jelentős részét most tekintheti meg először a nagyközönség, de bízunk benne, hogy a szakemberek is érdeklődéssel fogják forgatni a könyv lapjait.” (Részlet az előszóból)

A kötet előszava, rezüméje, ill. a képaláírások angol nyelven is olvashatók.