Turistamúzeum

dobogoko-turista-muzeum-kulso-1

Dobogókőre fel!
Örömmel tudatjuk, hogy látogatható a Báró Eötvös Loránd Menedékházban lévő turista kiállításunk. Az épület szakszerű újjáépítés után ad helyt a turistaság történetét bemutató tárlatnak országunk egyik legnépszerűbb kiránduló helyén, Dobogókőn.
Pontosan száz évvel ezelőtt, 1921-ben jelent meg Déry József írása a Turista muzeum kérdésehez címmel a Turisták Lapja hasábjain. A Magyar Turista Egyesület tiszteletbeli elnöke feleleveníti, hogy már évekkel korábban is felvetődött egy múzeum létrehozása, de az első világháború meggátolta az ez irányba tett erőfeszítéseket. Ekkor már számos külföldi példát láthattak az alpinizmust kedvelő kortársak: 1905-ben alapította a Schweizer Alpenklub berni osztálya múzeumát, 1911-ben pedig Münchenben nyílt meg az „alpin múzeum”. Hazánkban ekkor még csak kisebb gyűjteményeket látogathattak az érdeklődök: ilyen volt Poprádon a Kárpát Múzeum 1886-tól, illetve Felkán a Tátra Múzeum. Korábban az 1885-ös országos kiállításon a Magyarországi Kárpát Egyesület pavilonjában jelent meg először a turista történet, majd az 1896-os millenáris kiállításon már a Magyar Turista Egyesület is részt vett.
Az ereklyék „toborozására” már korábban is felhívást tettek közzé a Turisták Lapjában:
„Lapunk hasábjain is több ízben szóba került a turista-muzeum kérdése. Egy ízben Déry József ismertetvén a müncheni alpin muzeum gyönyörű palotáját, pazar felszerelését és gazdag tartalmát, czikke végén már felhívta turistáinkat, hogy gyűjtsék különösen a hazai vonatkozású muzeumi darabokat s őrizzék meg a birtokukban levő turista becsű emlékeket, melyek ma talán még megvannak, de idővel esetleg nehezen volnának már összegyűjthetők. Ezután Egyesületünk akkori elnöksége hívta fel lapunkban turistáink figyelmét a létesítendő turista múzeumra s annak rendezését és tovább fejlesztését az eszme megpendítőjére: dr. Mihálovics Bélára bízta, egyszersmind felkérte tagtársainkat és ügyünk barátait, hogy e muzeum keretébe illő tárgyak adományozásával Egyesületünket támogassák. Végül nagynevű alapítónk: Dr. Téry Ödön emlékét megörökítő lapszámunk (Téry-szám) foglalkozott ismét a muzeum kérdésével s utalt Téry nagy turistaszakkönyvtárára, fényképeinek, negatívjeinek tömegére s egyéb emléktárgyaira, miket a turista muzeum számára kell összegyűjtenünk, hogy veszendőbe ne menjen a sok érték, emlék és becses relikvia, melyekért egykor bizonyára versengenének a jövő turistái.”
A csekély anyagi lehetőség miatt, már akkor is Dobogókő merült fel helyszínként. A tervek szerint az akkori menedékházhoz építettek volna egy szobát, amelyben be tudják mutatni a turistaság relikviáit.
1926-ban a Magyar Nemzeti Múzeum sporttörténeti kiállításán a turistaság is megjelent, de csak rövid terjedelemben.
1931-ben nyílt meg az Országos Turista kiállítás a Magyar Turista Szövetség rendezésében A Magyar Királyi Technológiai Múzeumban. A kiállítás három teremben foglalta össze a turistaság mindenféle vonatkozását is irodalom, képzőművészet, barlangkutatás, stb. A tárlaton Déry József, valamint dr. Cholnoky Jenő földrajztudós festményei is helyet kaptak. A sokszínű tárlat célja a figyelemfelkeltés volt és egy országos turista múzeum alapjainak lerakása, mely az aktuális korszellemhez híven „kidomborítaná a turistaság hazafias, közhasznú, nemzetnevelő jelentőségét”.
A kiállítás befejeztével a tárgyi anyag nagy részét a Turista Szövetség az Országos Testnevelési Tanács termeiben helyezte el, a Testnevelés Házában. Az anyag folyamatos gyarapításával a cél egy átfogó állandó kiállítás létrehozása volt.
Hűen a száz évvel ezelőtti elképzelésekhez, mi is Dobogókőn várjuk az érdeklődőket egy kisebb turistatörténeti barangolásra!
Manhercz Erika

A Turista Múzeum nyitvatartása:
Csütörtök: 10–14 óra
Szombat – Vasárnap: 10–15 óra